Banner 3 Autoservis, autoservis SAKU, bloková výjimka, odtah,Unhošť, Kladno, | Saku rodinný autoservisSaku

Nonstop asistence: 737 283 065

BLOKOVÁ VÝJIMKA - JIŽ NEMUSÍTE DO AUTORIZOVANÉHO SERVISU.
Navštivte autoservis  nedaleko Kladna - autoservis SAKU v Unhošti.

 

Nový rámec zákona o ochraně hospodářské soutěže pro automobilový sektor vstoupil v platnost dnem 1. června 2010. Nahrazuje předchozí Nařízení Komise (ES) č. 1400/2002 o blokových výjimkách.Nový soubor pravidel je tvořen blokovou výjimkou pro oblast automobilového aftermarketu (Nařízení Komise (EU) č. 461/2010 o použití č l. 101 (3) Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel) a obecnou blokovou výjimkou (Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 z 20. dubna 2010 o použití č l. 101 (3) Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel).

Zatímco předchozí směrnice EU čís. 1400/2002 také zahrnovala ustanovení o prodeji nových vozidel, nová „aftermarket bloková výjimka" se týká výhradně trhů zabývajících se servisem, opravami a náhradními díly.

Tyto nové směrnice jsou doplněny odvětvovými Pokyny. Společně se všechny tyto nástroje snaží o zajištění základů účinné konkurence v poprodejním servisu ve prospěch zákazníka. Pro tyto účely také chrání základní principy operátorů - provozovatelů působících na poprodejním trhu a souvisejících s distribucí náhradních dílů a s opravárenským odvětvím.

Tyto základní principy zahrnují:
1. Přístup nezávislých provozovatelů k informacím o opravě a údržbě, nástrojům a školením poskytovaným výrobcem vozidla.

2. Přístup opravců všech značek ke všem náhradním dílů všech výrobců vozidel.

3. Možnost členů autorizovaných sítí vozidel nakupovat kvalitní díly a nástroje od nezávislých distributorů.

4. Možnost výrobců náhradních dílů dodávat své výrobky přímo na trh náhradních dílů a rovněž uvádět vlastní obchodní značky na díly dodávané výrobcům vozidel (zdvojení značek).

5. Definice výrazu „originální náhradní díly" na základě kvality dílů a nikoliv původu náhradních dílů.

6. Definice výrazu „náhradní díly odpovídající kvality". Do nové „blokové vvýjimky pro aftermarket" byla přenesena celá řada ustanovení předchozí „směrnice motorových vozidel" a ostatní pravidla byla dále doladěna.